Vid alla våra aktiviteter ställer vi säkerheten högt på dagordningen.

Vi har därför regler och rutiner som vi följer just för att minimera risken att något händer.
Skulle olyckan ändå vara framme är vår personal utbildad i första hjälpen och vi har alltid med oss första förband och syrgas på våra aktiviteter.

Vi har alltid med oss telefon och på sjön även VHF-radio för att snabbt kunna larma SOS vid en akut händelse. Vi har även 100% O2 (Syrgas)

Du som bokad kund är försäkrad genom vår ansvarsförsäkring

Regler vid båtdykning (Ladda ner som pdf)

*Ombord på #dykbåtenoktan har alla flytväst alternativt stängd torrdräkt
*Max dyktid 60 minuter om inte annat överenskommits
*Minst en ytmarkeringsboj (SMB) med för dykplatsen tillräckligt lång lina per dykpar. (Minst 20 m)
*Igång i vattnet sker efter signal från Kapten
*Dykare samlas vid ytboj och gör en kontroll att samtliga dykare är OK samt förstått dykplan och Max planerad dyktid.
*Dykare påbörjar nedstigning efter att ha gett tecken till Kapten.
Kapten noterar tid för nedstigning och förväntad uppgång.
Vid problem ska en ytmarkeringsboj (SMB) skickas till ytan för att indikera att ni eventuellt kan komma att överskrida dyktid eller att något annat äventyrar säkerheten för dykarna.
Oavsett var dykare kommer upp till ytan ska kontakt sökas med och tecken om status ges till Kapten.
*Vid uppgång stannar dykare vid ytboj tills kapten ger tillstånd att simma mot, och kliva upp i båten.

Läs mer om säkerhetsutrustning ombord här.

Loading...