#Säkerhet

Vid alla våra aktiviteter ställer vi säkerheten högt på dagordningen.

Vi har därför regler och rutiner som vi följer just för att minimera risken att något händer.
Skulle olyckan ändå vara framme är vår personal utbildad i första hjälpen och vi har alltid
med oss första förband och syrgas på våra aktiviteter.

Vi har alltid med oss telefon och på sjön även VHF-radio för att snabbt kunna larma SOS
vid en akut händelse.

Du som kund är försäkrad genom vår ansvarsförsäkring om du tagit del av och skrivit under
våra säkerhetsdokument.

     

About the Author

Göran Nyqvist ()

Loading...