Dina möjligheter - vår uppgift

Vi utbildar dykare från grunden ända upp till ledarskapsnivå - och vi behöver bli fler !

Här nedan visar vi de möjligheter som finns för dig som redan är dykare, eller för dig som jobbar med eller lever nära en dykare med funktionsvariation. DDI Assistant Diver eller DDI Surface Assistant.

Är du inte dykare ännu så hjälper vi dig genom den första kursen som heter PADI Open Water Diver.

Den kursen är avstampet till ett liv fullt av äventyr och sköna intryck.

Nästa nivå kallas för ADVANCED Open Water Diver. Inte alls avancerad som namnet kan tyda på, men du får lära dig betydligt mer om vad just själva dykningen innebär. Fintrim, fentekniker, mörkerdyk, djupdyk.
Du får även lära dig tekniker för att navigera och till och med leta efter och bärga försvunna saker.

Efter Advancedkursen börjar det bli dags att ta hand om andra. Vi börjar på land.

EFR Emergency First Responce är vår förstahjälpenkurs. Du får lära dig primär och sekundärvård.
Vi utbildar dig även i handhavande på hjärtstartare och syrgas. En kurs alla borde gå. Oavsett du är dykare eller inte !

Efter EFR-kursen kikar vi på PADI Rescue Diver. En kurs där du lär dig att rädda personer som hamnat i nöd i och under vattnet. En mycket givande kurs, där du blir en mer säkerhetsmedveten dykare.

När Rescuedivern är färdig är du mogen att ta dig an den kurs som vi intialt pratade om.  DDI Assistant Diver.

Denna kurs tar dina kunskaper till en annan nivå vad gäller att stödja människor med funktionsvariationer.
Du får lära dig att fungera som stöd både på land och i/under vattnet. Din förmåga att se potentiella risker och förebygga dem börjar väckas till liv.
Vi kikar även på vilka möjligheter du får om du går vidare till DDI Pro.

Du har nu blivit en välutbildad och säkerhetsmedveten dykare som kan fungera väl ihop med dykare med funktionsvariationer, världen över.

Som DDI Assistant Diver får du agera som parkamrat och assistera vid kurs, beroende på nivå på dykaren.

Vill du ta klivet in i den proffessionella dykningen är du bara ett steg ifrån PADI Divemaster.

Givetvis kan du köpa kurserna i paketpris med målet att bli DDI Assistent.
kontakta oss för pris.

Loading...