3 december, 2022

Elinstallation/ Elsäkerhetsbesiktning

Kontakta oss om du vill få din elanläggning elsäkerhetsbesiktad inför t.ex. ett husköp.
Vi utför även mindre elinstallationer.

Göran Nyqvist innehar auktorisation utfärdad av Elsäkerhetsverket och vi följer de av myndigheten utfärdade regelverken.
Vi finns registrerade hos Elsäkerhetsverket.


Loading...